Wat doen wij

De ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur is de levensader van onze samenleving. Een goed beheer en een nauwkeurige registratie van uw kostbare en kwetsbare netwerken is dan ook van zeer groot belang.

Onvolledige of onjuiste registratie kan grote gevolgen hebben.

U kunt ons inschakelen om deze informatie digitaal in te winnen en te verwerken, zodat deze informatie in de toekomst geborgd is. Indien gewenst verzorgen wij ook het beheer van deze gegevens.

Wij vervaardigen ontwerp- en revisietekeningen voor verkeersregelinstallaties, openbare verlichting, waterhuishouding, dynamisch verkeersmanagement, gestuurde boringen en kabels en leidingen.

Wij verzorgen projectmanagement voor grote infrastructurele werken

Op het gebied van kostenbesparing valt in grote projecten veel te winnen. Een schijnbaar kleine optimalisatie kan in een project grote financiële meevallers met zich meebrengen. Faalkosten dienen tot een minimum te worden beperkt, raakvlakkenbeheer is daarin noodzakelijk.

Ook de ondersteuning van de uitvoering is één van onze specialisaties. Teken- en Adviesbureau Gert van den Brink B.V. kan hierin met haar kennis en ervaring van grote betekenis zijn. Wij denken met u mee van ontwerp tot as-built en streven er naar om de kosten voor de opdrachtgever te beperken tot een minimum.

 

Nieuws onze huidige projecten

Momenteel werken wij voor Van Gelder Verkeerstechniek aan project Rijnlandroute (A4, N434, A44) als Technisch Manager, verzorgen het ontwerp van de faseringsontwerpen VRI en OV voor VITAL (Amstelveenlijn) vervaardigen ontwerptekeningen OV voor de gemeente Lelystad, revisietekeningen OV en VRI voor de gemeente Almere en voor de gemeente Apeldoorn.